Doelstelling

De stichting wil geld werven om de kosten van revalidatie te dekken, die niet worden vergoed door de zorgverzekering. Om dit doel te bereiken is Stichting4Jason opgericht door een groep vrienden van de familie, allen verlenen geheel belangeloos en kosteloos hun medewerking. Om het benodigde bedrag te realiseren worden verschillende acties georganiseerd, is er een website gebouwd en zal er veel ruchtbaarheid aan worden gegeven.

Het ultieme doel voor Jason, Skrollan en Wendy, Rachel en Naomi is bereikt wanneer Jason weer thuis kan wonen. Dit is een heel ambitieus doel en zal nog veel inspanning en tijd vragen. Door zeer intensieve behandelingen en veel omvattende onderzoeken zal het herstel van Jason een kans krijgen. Bij deze behandelingen wordt het hele gezin betrokken en daarmee de kans op thuiskomst het grootst.

Financiën

De revalidatiekosten voor Jason, zoals de therapieën en het klinisch verblijf worden in principe vergoed door de Nederlandse Zorgverzekeraar. De behandelingen in een gespecialiseerd revalidatiecentrum betreft niet alleen Jason, maar het hele gezin. Zij zullen Jason op alle gebieden begeleiden, maar tevens leren hoe thuistherapie-vaardigheden uit te voeren

De kosten die hiermee gemoeid zijn, en niet worden vergoed door zorgverzekeraars, gemeente of andere instanties zullen worden gedekt door de Stichting. In de begroting is een aantal stelposten opgenomen voor kosten, waarover nog geen duidelijkheid is of ze vergoed worden.

Het bestuur zal de ontvangen geldmiddelen beheren en conform de doelstellingen van de Stichting aanwenden. Een eventueel positief saldo, zal na opheffing van de Stichting, gedoneerd worden aan een goed doel, welke met het gezin is opgesteld.